UAB "Finorsta"

Visos apskaitos paslaugos

Paslaugos

Siekiant sumažinti Jūsų įmonės kaštus buhalterinės apskaitos tvarkymui, galime pasiūlyti platų paslaugų spektrą, nuo pirminių apskaitos dokumentų kontrolės iki pilno metinio finansinių ataskaitų rinkinio parengimo.

   Buhalterinė apskaita vedama kompiuterizuotai, naudojantis KONTO programa, kuri yra skirta visų tipų įmonėms. Darbo už mokesčio skaičiavimui ir suvestinių rengimui naudojama programa BC Plius.

   Pilnas buhalterinės apskaitos tvarkymas, tai apskaitos vedimas, vadovaujantis LR Įstatymais bei kitais teisės aktais, nuo pirminių dokumentų kontrolės, jų įtraukimo į kompiuterizuotą apskaitos programą iki metinių finansinių ataskaitų tinkinio parengimo, vykdant vyr. buhalterio funkcijas bei pagal įgaliojimą atstovaujant Jūsų įmonę valstybinės institucijose.

   Dalinis apskaitos tvarkymas, tai užsakovo pageidavimu pagal jo poreikius tam tikro padalinio, dokumentų srities tvarkymas ar tam tikro darbuotojo funkcijų vykdymas:

 • pirminių gautų ir pateiktų dokumentų patikrinimas jų atitinkamų įstatymų reikalavimams;
 • darbo užmokesčio apskaitos tvarkymas;
 • ilgalaikio turto apskaitos tvarkymas;
 • materialinių vertybių apskaitos tvarkymas;
 • avansinių apyskaitų, banko ir kasos dokumentų sudarymas;
 • ataskaitų, deklaracijų ir kitų dokumentų parengimas ir pateikimas valstybinėms ir kitoms institucijoms;
 • buhalterinės apskaitos tvarkymo kokybės patikrinimas bei rekomendacijų teikimas vadovybei dėl pastebėtų klaidų ištaisymo;
 • pagal užsakovo įgaliojimus atstovavimas kliento įmonę buhalterinės apskaitos klausimais kitose įmonės ir institucijose.

    Vyriausiojo buhalterio funkcijų vykdymas, parengiant metinius finansinių ataskaitų rinkinius:

 • pelno (nuostolio) ataskaita;
 • kapitalo pokyčių ataskaita;
 • pinigų srautų ataskaita;
 • metinės finansinės ataskaitos akcininkams;
 • paaiškinamasis raštas prie metinės finansinės atskaitomybės.

   Apleistos apskaitos ir dokumentų tvarkymas.

   Konsultacijos buhalterinės apskaitos organizavimo ir vedimo klausimais.

   Verslo apskaitos diegimas įmonėse.

   Apskaitos politikos rengimas, parinkimas ir derinimas su klientu.

   Personalo apskaitos tvarkymas.

 

   Nesvarbu, ar dirbi kam nors kitam ar sau, jeigu nori tapti turtingas, privalai rūpintis savais reikalais. [Robertas Kijosakis]
 

Polls

Apklausa
 

Klientai

www.lexlogica.lt

Main Menu


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/jtprojekta/domains/finorsta.lt/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99
Partners